Actividades Primer diplomado internacional en realización de guión para cine histórico